همیشه مردم ...

همیشه مردم هزینه میدن

چه سال 31 باشه

چه 32

چه 41

چه 42

چه 53

چه 57

چه 88

 

خلاصه ی تاریخ عبارت است از کشاکش جنگ بین افرادی که همدیگه را نمیشناسند ولی همدیگر را می کشند   در جهت منافع کسانی که همدیگه را می شناسند ولی با هم نمی جنگندتعجب

/ 0 نظر / 8 بازدید